Assemblea Dijous 22 octubre.

DATA:           DIJOUS  22 DE OCTUBRE

 

LLOC :          SALA JOSEP PUJADES

HORA:           21:00 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

21:15 EN SEGONA CONVOCATÒRIA

 

ORDRE DEL DIA,

 

  • Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea (28/05/2015). Disponible per prèvia lectura a la plana web de l’AMPA www.ampamigdia.cat
  • Aprovació, si s’escau, Compte Resultats curs 2014/2015
  • Aprovació, si s’escau, Pressupost curs 2015/2016.
  • Aprovació, si s’escau nous preus extraescolars 2015/2016
  • Aprovació, si s’escau nou preu acollida matinal
  • Aprovació, si s’escau nous preus menjador escolar
  • Precs i preguntes.
Etiquetes: