Assemblea Dijous 23 d´octubre

 Benvolguts tots,

Us passem la informació referent a la propera assemblea de dijous 23 d´octubre. No hi falteu!

DATA:           DIJOUS  23 DE OCTUBRE

 

LLOC :          SALA JOSEP PUJADES

HORA:           21:00 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

21:15 EN SEGONA CONVOCATÒRIA

 

ORDRE DEL DIA,

 

-    Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea (22/05/2014). Disponible per prèvia lectura a la plana web de l’AMPA www.ampamigdia.cat

-    Aprovació, si s’escau, Compte Resultats curs 2013/2014

-    Aprovació, si s’escau, Pressupost curs 2014/2015.

-    Aprovació, si s’escau nous preus extraescolars 2014/2015

-    Aprovació, si s’escau nou preu acollida matinal

-    Aprovació, si s’escau nous preus menjador escolar

-    Reutilització de llibres.

-    Informació aplicació LOMCE

-    Precs i preguntes.

Etiquetes: